İnsan Kaynakları

İlkeler

Verimlilik ilkesi, iş görenin fiziksel ve düşünsel gücünden en yüksek düzeyde yararlanmayı ve elde edilen verimli çalışma temposunu sürekli kılmayı amaçlar.

3.2. İnsancıl Davranış İlkesi

Bir işletmenin başarısının gerçek sırrı, ekonomik amaçlar ile sosyal ve insancıl amaçların birlikte izlenmesinde yatar. İşletme, ekonomik amaçlarının yanında, çalışanlarının gereksinimlerini, bilgili kılınmalarını, inisiyatiflerini kullanmalarını sağlamalıdır ki, etkin olabilsin. İşletme, öncelikle çalışanlarının beklentilerini iyi tanımlamalıdır.

İnsanı motive eden, genel kabul görmüş 6 maddeyi şöyle sıralayabiliriz;

  • Yaşam kalitesini yükseltmek
  • Güvenliği sağlamak
  • Kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve kurumsal bağlılığı arttırmak
  • Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak
  • Yönetsel güç kazandırmak
  • Bağımsız çalışma ortamı yaratmak

3.3. Eşitlik İlkesi

İşletme, çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, düşünce, inanç ve din ayrılığı gözetmeksizin, işe alımdan işten uzaklaştırmaya kadar eşitlik ilkesine uygun ve yansız bir tutum içinde olmalıdır. Özellikle işe alma ve işte ilerleme konularında fırsat eşitliği tanımalı, çalışanın beceri, bilgi, kişilik ve yeteneklerinin dışında başkaca ölçütlere yer vermemelidir.

3.4. Güvence İlkesi

Çalışan, ağır bir kusur işlemedikçe işini, statüsünü ve bunlara bağlı diğer haklarını yitirmeyeceğinden emin olmak ister. Her an işini kaybetme korkusu içinde bulunan bir çalışandan verimli bir hizmet beklenemez. Bu nedenle, işletme, çalışanına her türlü kuşkudan uzak, güven içinde bir çalışma ortamı hazırlamalı, geleceğine ekonomik ve sosyal yönden güvenle bakabilmesini sağlamalıdır.

3.5. Açıklık İlkesi

İnsan kaynakları politikasının başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesine bağlıdır denilebilir. İzlenecek politikanın oluşturulmasında olduğu kadar uygulanmasında da tüm çalışanların destek ve katkısı ancak açıklık ilkesinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. Bu ilkenin uygulanması yazılı ve sözlü açıklamalarla gerçekleştirilir. Bu amaçla, işletme içi gazete, dergi, afiş, yeni girenlere verilecek el kitapları, duyurular, toplantılar düzenlenebilir.

3.6. Gizlilik İlkesi

Çağdaş işletme yönetiminde açıklık ilkesi genellikle benimsenir ve önerilirken, öte yandan gizlilik ilkesinin uygulanması ilk bakışta çelişkili görülebilir ancak özellikle muhasebe ve personel işlerinde belirli konularla sınırlandırılmak koşuluyla uygulanması gerekir. Özellikle personel sicil dosyaları, çalışanların özel bilgileri, değerlemeleri, disiplin cezaları kişiye özel olarak gizli tutulmalıdır.

Sürçeler:

Hastanemiz İşe Alım Süreçleri Hakkında Bilgilendirme: Mehmet Toprak Hastanesi hekim ve personel işe alım süreçleri Hastanemizin İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmekte, ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır.”

Kurum web sayfası üzerinden açık ilanlarımızı takip ederek iş başvurusunda bulunabilirsiniz. Açık pozisyonlarımız için uygun olan adaylar, İnsan Kaynakları Müdürü tarafından görüşme sürecine davet edilmektedir. Görüşme süreci olumlu olarak sonuçlanan adaylara İnsan Kaynakları Uzmanlarımız iş teklifi sunmaktadır. Kurumumuza yapılan tüm iş başvurular veri tabanımızda altı ay süreyle kayıtlı olarak kalmaktadır.

yenibiris.com üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

Kişisel Bilgiler

Başvurduğunuz Pozisyon :

T.C Kimlik No :

Ad / Soyad :

Doğum Yeri / Doğum Tarihi :

Cinsiyet :

Medeni Hal :

Çocuk Sayısı :

Askerlik Durumu :

Sürücü Belgesi :

Sosyal Güvenlik Durumu :


Kan Grubu :

Sigara Kullanıyor musunuz? :


İletişim Bilgileri

Telefon No :

Cep Telefonu :

E-mail :

Adres :

Eğitim Bilgileri

Okul Adı Bölümü Mezuniyet Yılı Mezuniyet Derecesi
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Yabancı Dil Bilgisi

Dil Adı İyi Orta Az


Katıldığınız Kurs ve Seminerler

Eğitimi Veren Kurum Eğitimin Adı / Konusu Süre Tarih

İş Deneyimleriniz

Firma Adı Pozisyon Çalışılan Tarih Aralığı Ayrılma Nedeni

Referans Bilgileri

Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon

Sosyal Aktiviteleriniz

Üye Olduğunuz Kuruluşlar :

Hobi ve İlgi Alanlarınız :

Bilgisayar Bilgisi

İyi derecede kullanabildiğiniz bilgisayar yazılım ve office uygulamaları :

Herhangi bir sağlık sorununuz var mı?


Sağlık Sorununuz var ise belirtiniz :

Hakkınızda herhangi bir mahkumiyet kararı var mı?


Hastanemizde daha önce başvuruda bulundunuz mu?


Talep Ettiğiniz Ücret :

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar :