Kalite

Hastanemiz açılışından önce Hizmet Kalite Standartları’ na uygun olarak çalışmalara başlamış, kalite yönetim sistemini oluşturmuştur ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmektedir.

Kalite Bölümü Olarak Yapılan Faaliyetler Şöyledir:

 

Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek ve gerçekleştirmek
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
  • D dokümanların yönetimini sağlamak
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak